RANBAC SAY:
"Để tìm được hạnh phúc thực sự trong công việc, bạn hãy cống hiến vì những điều ý nghĩa, những điều mà bạn thực sự đam mê. Đừng đặt đồng tiền làm mục tiêu phấn đấu của sự nghiệp cũng như của cuộc đời bạn."
Nguyễn Quốc Hùng
Social bookmarking
Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of Diễn đàn Rắn Bạc on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of DIỄN ĐÀN RẮN BẠC on your social bookmarking website
Similar topics
DMCA PRO COPYRIGHT

Share
View previous topicGo downView next topic
avatar
Death Adder
Death Adder
Prey : 1624
Posts : 25
Thanks : 1
Age : 30
Locations : Khu đô thị
Join date : 2017-09-18
View user profile

CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ

on Sun Jan 14, 2018 9:43 pm
CÁC BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ
1 . Hạch toán Trích Khấu hao TSCĐ cuối tháng 
Nợ 154,241,627, 641, 642:                 :  Khấu hao TSCĐ trong tháng
Có 214                                                 :  Khấu hao TSCĐ trong tháng
2. Hạch toán phân bổ CCDC cuối tháng
Nợ 154,241,627,641,642                     :  Chi phí CCDC trong tháng
Có 242                                                            :  Chi phí CCDC trong tháng
3. Hạch toán bù trừ thuế GTGT : chỉ thực hiện với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Bù trừ theo số thuế GTGT bé hơn ở 2 TK3331 và 1331).
Nợ 3331                                              :   Số thuế GTGT được bù trừ trong kỳ
Có 1331                                               :   Số thuế GTGT được bù trừ trong kỳ
4. Hạch toán Tiền Lương và các khoản trích theo lương cuối Tháng :
-   Tiền lương phải trả CBCNV :
Nợ TK154,241,622,641, 642....           :  Tổng Lương phải trả CNV
Có TK334                                            :  Tổng Lương phải trả CNV
    Hạch toán các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
-   Khi tính vào chi phí của Doanh nghiệp :
Nợ 154, 241,622, 627, 641, 642          :  Tiền lương từng bộ phận x 24 %
Có TK 3383 - BHXH                          :   Tổng lương x 18% (Từ 1/6/2017 thì x17.5%)
Có TK 3384 - BHYT                           :   Tổng lương x 3%
Có TK 3386 - BHTN                           :   Tổng lương x 1 %
Có TK 3382 - KPCĐ                            :   Tổng lương x 2 %
-   Khi trừ vào lương của nhân viên :
Nợ TK334                                            :   Tổng lương x 10,5 %
Có TK 3383 - BHXH                          :   Tổng lương x 8%, 
Có TK 3384 - BHYT                           :   Tổng lương x 1,5%
Có TK 3386 - BHTN                           :   Tổng lương x 1 %
-   Hạch toán thuế TNCN phải nộp :
Nợ 334                                                 :  Tổng số thuế TNCN khấu trừ  trên lương NLĐCó TK3335                                                :  Tổng số thuế TNCN khấu trừ  trên lương NLĐ
 -   Hạch toán chi lương cho NLĐ
Nợ 334                                                  :  Thực lĩnh trên Bảng lương
Có TK111, 112                                    :   Thực lĩnh trên Bảng lương                      
5. Hạch tóan các khoản giảm trừ doanh thu :
Nợ 511                                                 :  Tổng các khoản giảm trừ DT trong tháng
Có 521 (5211, 5212, 5213)                  :  Tổng các khoản giảm trừ DT trong tháng
6.  Hạch toán kết chuyển Doanh thu : 
Nợ TK511                                            :  Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ
Nợ TK515                                            :  Doanh thu hoạt động tài chính
Có TK911                                            :  Xác định kết quả kinh doanh
7. Hạch toán kết chuyển chi phí : 
Nợ TK911                                            :  Xác định kết quả kinh doanh
Có TK632                                            :  Giá vốn hàng bán
Có TK635                                            :  Chi phí tài chính
Có TK641                                            :  Chi phí bán hàng
Có TK642                                            :  Chi phí quản lý Doanh nghiệp
8. Hạch toán kết chuyển thu nhập khác :
Nợ 711                                                 :  Tổng các khoản TN khác phát sinh
Có 911                                                  :  Xác định kết quả kinh doanh
9. Hạch toán kết chuyển chi phí khác :
Nợ 911                                                 : Xác định kết quả kinh doanh
Có 811                                                  :  Tổng các khoản chi phí khác phát sinh
10. Xác định thuế TNDN phải nộp và Kết chuyển chi phí thuế TNDN (nếu có)
Nợ TK821:                                           :  Chi phí thuế TNDN phát sinh
Có TK3334                                          :  Thuế TNDN phải nộp
Nợ TK911                                            :  XĐKQKD
Có TK821                                            : Chi phí thuế TNDN
11. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm : 
Khi Lãi : Nợ 911/ Có 4212
Nếu Lỗ ; Nợ 4212/ Có 911
NẾU CÁC BẠN THẤY HỮU ÍCH THÌ CHIA SẺ NHÉ!
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT VÀ THÀNH CÔNG !!
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum