Nếu máy của bạn cài Windows 7, chip core 2 duo, RAM 2G, VRAM 1Gb (theo đánh giá bởi file setting  PES 2010), Bạn có thể chơi FIFA ở  chế độ 1024*768, medium rất mượt nếu tối ưu hóa graphic Intel HD theo các bước sau đây:

- Bước 1: Cài đặt driver mới nhất.
Tải và cài đặt Intel® Driver Update Utility

https://downloadmirror.intel.com/24345/a08/Intel%20Driver%20Update%20Utility%20Installer.exe

Phần mềm này chỉ tương thích với Microsoft Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Windows 10


Có gói phần mềm nào mới, bạn hãy cài gói đó!

- Bước 2: Cài đặt cấu hình đồ họa

Nhấp chuột phải vào màn hình, chọn Graphics Properties. Bấm vào tab 3D, hủy chọn custom settings, tại 3D preference chọn Quality, apply, ok, ok!

- Bước 3: Download và cài đặt DirectX End-User Runtime Web Installer
tại http://download.microsoft.com/download/1/7/1/1718CCC4-6315-4D8E-9543-8E28A4E18C4C/dxwebsetup.exe

- Bước 4: Tối ưu hiệu năng hệ thống
Bấm chuột phải vào my computer, chọn properties, chọn Advanced, tại thẻ perfomance, chọn setting, chọn tab Adjust visual effects, chọn Adjust for best performance, apply, ok!

Vậy là xong, giờ bạn có thể chơi game mượt rồi!