Phiên bản Microsoft Office Enterprise 2007 bao gồm 9 ứng dụng: 

Download Microsoft Office Enterprise 2007 Micros10

Link download phần mềm và key:
500 Mb
https://docs.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6UUN5NkE2NlhXYzA/edit?usp=sharing

Code:

http://adf.ly/TjCby


pass: ranbac.forumvi.com
Giải nén với WIN RAR

Sau khi cài đặt với key trong thư mục tải về, yên tâm sử dụng bản quyền vĩnh viễn!