DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionMẹo viết phương trình hóa học EmptyMẹo viết phương trình hóa học

more_horiz
Bạn cần nhớ câu sau
Tăng-trừ-khử, giảm- cộng-hoá. Tức là, số oxi hoá tăng, là chất khử, và trong phương trình, vế trái có - ne. Số Oxi hoá giảm, là chất oxi hoá, trong phương trình, vế trái có + ne

descriptionMẹo viết phương trình hóa học EmptyRe: Mẹo viết phương trình hóa học

more_horiz
hay
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply