Phần mềm này chuyển đổi file pdf của bạn sang word khoảng 80 %! chuyển đổi không vỡ chữ! Còn chữ có gạch chân dạng liên kết thì nó bó tay ghi error..., Đôi khi xuất hiện khoảng trống lớn với 3 gạch xanh lớn giữa dòng chữ này với dòng chữ kia. Dữ liệu dạng bảng như bảng cân đối kế toán,bảng báo cáo KQKD...thì sẽ bị vỡ . So với các hãng phần mềm khác, thì nó là tốt hơn nhiều!
Nếu nhà bạn không có internet thì xài thằng này, có internet thì vào [You must be registered and logged in to see this link.] mà convert, convert 100% luôn. (kể cả chữ gạch chân có dạng liên kết)! Tuy nhiên, sau khi convert, file word nặng gấp 3 lần file pdf. ví dụ pdf 225 kb, thì sau khi convert ra file word 615 kb!

Download: [You must be registered and logged in to see this link.]

Registration Code: SC09I44GOFD098CRYTOY
GC06G47GIAS94EROLSRT
GC03I25OUFS09AFOIJZZ