Có 1 lần, mình sử dụng antifreeze, thì nhấn ctrl+alt+win+home, nó bị đơ luôn, restart, gỡ nó ra, gõ ctrl+alt+del thì không thấy start task manager đâu cả! Mầy mò trên mạng, thì sửa được lỗi này. Cách làm như sau:
Mở start, gõ regedit, enter, tìm đến key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \System
Name DisableTaskMgr, value 1: DISABLE TaskManager, bạn nhấp chuột phải vào DisableTaskMgr, chọn modify, sửa 1 thành 0, save là ok.

Các bạn nên mở task manager lúc dùng, để xem chương trình nào không xài đến, thì End process nó đi, chỉ để 2 thông số CPU Usage, physical memory khoảng 40 %.