1.Hiện tại Microsoft có ba sản phẩm chính là: Retail, OEM, VLK

-Bản Retail là phiên bản bán lẻ có thể mua ở các cửa hàng trực tuyến hoặc gọi điện. và do vậy nó được active bằng gọi điện hoặc trực tuyến. Với bản này key dùng cho nó là loại key retail, tuy nhiên nó có thể chuyển đổi qua lại với phiên bản OEM và Sử dụng chung key của bản OEM.

-Bản OEM (Original Equipment Manufacturer-nhà phân phối thiết bị gốc) là phiên bản phân phối và được hỗ trợ bởi một OEM (không phải của Microsoft).

-Bản VLK (Volume Licensing Key): Đây là một phiên bản mà cơ chế hoạt động của nó khác hẳn hai loại trên. Nó được active online bởi hệ thống máy chủ KMS (key managermant server).Nó cho phép nhiều máy cùng lúc sử dụng một key cùng kích hoạt. Các loại key dùng cho bản này là:
MAK - Multiple Activation Key
GVLK - Group Volume License Key
CSVLK - Microsoft Customer Support Volume License Key

2.Hiểu và phân loại sự hoạt động của các key:

-Retail:Key này nhận trực tiếp được khi gọi điện hay mua bán online với microsoft. Nó dùng active cho phiên bản retail.

-OEM:NONSLP Keys (Non System Locked Pre-installation):
Tương tự như key retail, nhưng phân phối và được hỗ trợ bởi một OEM hay các nhà phân phối bán lẻ của microsoft. Key cần kích hoạt bằng điện thoại hoặc trực tuyến và chúng không có thương hiệu cụ thể . Key làm việc nói chung giống như key retail, key có thể được sử dụng chỉ một lần.

-OEM: SLP Keys - (System Locked Pre-installation)
Key chỉ được phát hành cho các nhà sản xuất lớn như Dell, Asus, Sony,HP,…Key này làm việc trên cơ sở chứng chỉ phần cứng BIOS SLIC. Và do đó đây là loại key duy nhất có thể kích hoạt bằng offline mà không cần liên hệ với Microsoft. Key làm việc với bất kỳ hệ thống nào đảm bảo các yêu cầu sau:
SLIC2.1+Chứng nhận Cert của hãng phù hợp với chứng chỉ SLIC+Key OEM=Active offline
Nếu thiếu một trong các điều kiện trên thì key không thể được kích hoạt.

-OEM:COA Keys (Certificate of Authentication ):Chúng cũng là một key OEM và cần acrive online hoặc gọi điện, chúng cũng không có nhãn mác hãng sản xuất. Key này hoạt động trên nền tảng file Cert. Nếu file cer không hợp lí với key, key sẽ không hoạt động được. Với cơ chế này, Key hoạt động như một hình thức nhận biết sản phẩm phần mềm chính hãng. Nếu cần cài lại thì vẫn có thể active lại được nếu có file cert chuẩn.

-Key MAK (Multiple Activation Key): đây là key dùng để kích hoạt một hoặc một số máy cùng lúc bằng điện thoại hoặc online thông qua hệ thống máy chủ KMS. Key này sử dụng với một giới hạn số lần kích hoạt, và có thể được gia tăng bằng cách gọi điện thoại tới Trung tâm kích hoạt Microsoft.

Có hai hình thức kích hoạt với key MAK:
+Các máy được kết nối với nhau bằng mạng Lan và sử dụng chung một proxy để kết nối kích hoạt online tới máy chủ.
+ Kích hoạt độc lập: Mỗi máy tính kết nối vào máy chủ của Microsoft và được kích hoạt riêng
Key này có thể hiểu như là key cho cả hai mục đích Key GVLK và CSVLK.

-Key GVLK: Key cần một nhóm máy cùng kích hoạt tới máy chủ theo cùng một proxy.
-Key CSVLK: key làm việc kích hoạt độc lập cho mỗi máy tính kết nối với máy chủ

Với kiến thức hạn hẹp tôi đã giải thích một số về các loại hình sản phẩm của microsoft và cũng như việc sử dụng và cơ chế dùng key của nó.
Mọi vấn đề có thể được bổ xung và hoàn thiện topic này thông qua đóng góp ý kiến thêm của các bạn.