Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp serial, nhưng key họ đưa ra đa phần là không sử dụng được. Bạn có thể tìm key cho một số phần mềm mình cần tại http://www.serials.ws/
Trang này chỉ cho nhận 10 serials mỗi ngày, có hầu hết key của các phần mềm, và key có thể dùng được.

Bạn vào web trên, đánh tên phần mềm thật chính xác vào hộp tìm kiếm.
Ví dụ: cần tìm key của phần mềm Smart install maker 5.04, thì bạn gõ Smart install maker vào hộp tìm kiếm, enter 1 cái, hiện ra một đống kết quả:

Serials date rating
InstallBuilders: Smart Install Maker v5.00 2007-11-28 30%
Smart Install Maker 3.02 2006-12-16 36%
Smart Install Maker 3.10 2006-12-21 40%
Smart Install Maker 3.20 2007-08-20 28%
Smart Install Maker 4.01 2007-04-26 29%
Smart Install Maker 4.10 2007-10-07 44%
Smart Install Maker 4.25 2007-11-07 62%
Smart Install Maker 5.02 2009-02-14 58%
Smart Install Maker 5.02 -WORKING! 2008-07-25 92%
Smart install maker 5.03 2010-11-03 87%
Smart Install Maker v.5.00 2007-11-20 42%
Smart Install Maker v2.4 2006-09-01 27%
Smart Install Maker v3.01 2006-11-27 54%
Smart Install Maker v3.02

Nếu không thấy phiên bản mình cần thì bạn chọn phần mềm có số hiệu phiên bản gần với phiên bản cần tìm. 5.03 gần với 5.04, và nhấn vào nó lấy key.
name: phpbb3 serial: Q8ZZZ-MV417-E0P2T-3MA3L-N24UV

Lưu ý: có một số phần mềm, phải tắt mạng đi, mới active key được.
và cũng có một số phần mềm phải kết nối với internet mới kích hoạt được.