Hẳn là bạn rất mệt khi search google. tìm và đăng ký thành viên rất nhiều diễn đàn, chỉ để thấy link genuine windows, rồi cuối cùng không thấy chỗ nào validate WIN genuine cả! Và bạn cũng đã thử xài công cụ Microsoft Genuine Advantage. Xin thưa với bạn rằng, nếu không download công cụ từ trang Microsoft, thì đây là công cụ dởm! Virus rất nguy hiểm.

Hôm nay, mình đã tìm được link rồi, validate WIN XP, WIN VISTA, WIN 7 genuine đều cỏ ở đây.

Cứ bấm vào nút validate now là được! Web sẽ tự nhận biết bạn dùng WIN gì

Link: http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/what-is-validation