DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionDownload Windows 7 Integrated SP1 ISO All Edition EmptyDownload Windows 7 Integrated SP1 ISO All Edition

more_horiz
Đây là phiên bản Windows 7 có Service Pack 1 đã được đính kèm sẵn, được tự động cài đặt khi cài mới Windows.

Dưới đây là danh sách liên kết tải về của các phiên bản Home Premium, Professional và Ultimate của Windows 7 với ngôn ngữ hỗ trợ là Tiếng Anh

Windows 7 Home Premium x86 SP1
X17-24208.iso 
https://drive.google.com/uc?id=0B3PZ-5LCNBQKbG9PejMycENwbEU&export=download

Windows 7 Home Premium x64 SP1
X17-24209.iso
https://drive.google.com/uc?id=0B3PZ-5LCNBQKY2pQQ3BWem55YzQ&export=download

Windows 7 Professional x86 SP1
X17-24280.iso
https://drive.google.com/uc?id=0B3PZ-5LCNBQKMEcyNVo1TWxRdlk&export=download

Windows 7 Professional x64 SP1
X17-24281.iso
https://drive.google.com/uc?id=0B3PZ-5LCNBQKR0pVZWVodFpjRVE&export=download

Windows 7 Ultimate x86 SP1
X17-24394.iso
https://drive.google.com/uc?id=0B_Kve4pfELkvRGdCb3dfOG5WTWc&export=download

Windows 7 Ultimate x64 SP1
X17-24395.iso
https://drive.google.com/uc?id=0B_Kve4pfELkvbk9VcHFwTUNaSHc&export=download

Last edited by Admin on Fri Feb 27, 2015 11:21 am; edited 6 times in total

descriptionDownload Windows 7 Integrated SP1 ISO All Edition EmptyRe: Download Windows 7 Integrated SP1 ISO All Edition

more_horiz
Tất cả các link download WIN 7 SP1 trực tiếp từ Digital River dạng http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-xxxxx.iso đều đã bị Microsoft hủy. Khi bạn nhấn vào link đó, sẽ nhận được thông báo:

Download Windows 7 Integrated SP1 ISO All Edition Window10
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply