Ở phần 1, mình đã giới thiệu, cách thức nối file, giải nén rất đặc biệt. Để có được bộ cài đặt, Hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn 1 part bất kỳ, lấy ví dụ là flt-pes8.002

Bước 2: File chưa có định dạng, kích đúp vào file

Bước 3: Chọn WINRAR làm chương trình mở mặc định

Bước 4: Sau khi chọn, file flt-pes8.002 sẽ có hình như flt-pes8.001, kích vào file flt-pes8.002, bạn sẽ thấy file flt-pes8.iso

Bước 5: Bấm vào nút giải nén đến, và chọn nơi giải nén

Bước 6: Sau khi giải nén, sẽ được file flt-pes8.iso, tiếp tục giải nén file ISO bằng WINRAR, không cần power ISO, hay daemontool nào hết. Sẽ được 1 thư mục cài đặt cùng với file ISO.

Bước 7: Mở thư mục game, và tiến hành cài đặt