Đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với các file ghost win 7 (cho máy tính cấu hình yếu) do các forum cung cấp. Và bắt đầu chào đón bản cài WIN 7 siêu nhẹ, do Microsoft cung cấp.

Download Windows 7 Thin PC Final (1 link duy nhất) Win_7_10

Đặc điểm của bộ cài này là:
- Dung lượng chỉ có 1.46 Gb
- RAM chiếm mặc định là 310 MB.
- Khi cài chiếm ổ cứng 2,82 GB
- Có Windows Media Player 12, Internet Explorer 8.
- Tối giản hóa các thành phần trong Control Panel và Start Menu ( Mất Paint, Caculator, Snipping Tool , ... )
- Gỡ bỏ Search ở Start Menu và trong Explorer. (Bỏ phần search để giảm thiểu tài nguyên phần cứng )
- Gỡ bỏ chức năng Burn mặc định.
- Không cài từ ổ cứng được mà phải cài từ USB hoặc Burn ra đĩa.
- Hỗ trợ directx 11

Link download: http://download.microsoft.com/download/C/D/7/CD789C98-6C1A-43D6-87E9-F7FDE3806950/ThinPC_110415_EVAL_x86fre.iso    

Lưu ý:
Bản Windows này không hỗ trợ cài đặt từ ổ cứng, mà bạn phải cài từ USB hoặc từ đĩa DVD. Bạn có thể dùng windows 7 usb/dvd tool của Microsoft để cài.

Bản này chỉ cho phép dùng thử trong 90 ngày.

Windows Thin PC Key MAK:
BXDQD-V3FT3-BCGK3-9P6H3-TXXH7

9BHD6-PDPYF-8CXRR-8X39P-4224J

W24VT-KXB4P-DD49G-J7PJP-8QGVF

W3T3V-3WMVM-YMTD6-87V3K-WMVQW