Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ liệu thông minh, IDM hỗ trợ khả năng phục hồi lỗi, tiếp tục tải lại nếu quá trình tải bị lỗi, bị gián đoạn do mất kết nối, lỗi mạng, tắt máy tính hoặc cúp điện đột xuất. 

Phiên bản 6.19 Build 6 ( Apr/03/2014 )
Thay đổi :

Có gì mới trong phiên bản 6.19 Build 6 ?

- Cải thiện nhận video trên web nhạc
- Sửa các lỗi

Có gì mới trong phiên bản 6.19 Build 3 ?

- Hỗ trợ cho Firefox 30 và SeaMonkey 2.25
- Cải thiện nhận video trong Google Chrome
- Sửa các lỗi

Có gì mới trong phiên bản 6.19 Build 2 ?

- Hỗ trợ cho Google Chrome 33
- Sửa các lỗi

Có gì mới trong phiên bản 6.19 ?

- Cải thiện cơ chế tải file IDM
- Hỗ trợ cho Firefox 29 và SeaMonkey 2.24
- Sửa các vấn đề nhận video trong Google Chrome
- Sửa các vấn đề khi tải file dùng trên https 
  trong Google Chrome

Download tại https://onedrive.live.com/redir?resid=2D16BFFF33E4B582%21432

Patch IDM 
Download:
 https://mega.co.nz/#!qAZAwJYQ!zbDHwHkoU8f3CRdS3Oa897yaJ8dLocbi-2EA-JG8Hws


Internet Download Manager v6.19 build 6 + patch IDM 6.xx Captur20

Điền các thông tin vào User license information, sau đó bấm nút Patch file.

Kết quả:

Internet Download Manager v6.19 build 6 + patch IDM 6.xx Idm10

Nếu IDM của bạn đang bị khóa, thì tắt mạng đi, điền email là ranbac_hd89@yahoo.com, serial code: 7g7qy-nzwkq-23kra-ramq4, ok! bật mạng trở lại, download gì thì download!

Last edited by Admin on Thu Nov 22, 2012 2:29 pm; edited 2 times in total