Mới chiều nay, mình cài win xp cho 1 máy asus X8AIJ. Ngay khi cài xong, mình mở USB webcam, thì thấy hình ảnh bị đảo ngược!
Ngay lập tức, mình lên trang chủ asus, chọn dòng máy, chọn windows xp và download driver camera mới nhất về cài, phiên bản là V6.5805.77.009, của Suyin camera driver. Nhưng không cài được.

Sau đó, mình tải driver cũ nhất về, phiên bản V061.005.200.240 thì cài được. Và restart lại, bật webcam lên, hình ảnh đã không bị đảo ngược nữa!

Các bạn xài ASUS X8AIJ có thể download driver camera V061.005.200.240 tại: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/CMOS_Camera_Chicony/CMOS_Camera_Chicony_CNF7129_XP_090326.zip

Nếu các bạn dùng máy asus khác, gặp trường hợp như trên, hãy download driver camera cũ nhất, (tương ứng với hệ điều hành mình cài) về nhé!