Trong tiện ích Office 2013, khi người dùng mở một trình soạn thảo lên như Word, Excel, PowerPoint thì đều gặp phải màn hình chào hỏi mặc định. Nếu cảm thấy màn hình này không cần thiết, người dùng có thể thực hiện gỡ bỏ theo thủ thuật sau:

Cách hướng dẫn được thực hiện trên tiện ích Word.

Bước 1: Trong giao diện làm việc chính của Word, bấm vào menu File > Options (có thể bấm tổ hợp phím ALT+F).

Bước 2: Trong cửa sổ vừa xuất hiện, hãy bấm vào thẻ General và tìm đến mục Startup options. Sau đó bỏ đánh dấu tùy chọn Show the Start screen when this application starts.

Cách vào thẳng màn hình soạn thảo trong Office 2013 Office10

Bước 3: Tắt Word đi và kích hoạt lại, người dùng sẽ vô được thẳng trình soạn thảo văn bản mà không cần phải thông qua màn hình chào nữa.


Lưu ý: Các tiện ích như Excel, PowerPoint có thể thực hiện theo phương thức tương tự.