Để tạo chat box tự động đăng nhập khi đăng nhập vào forum, và có kiểu dáng thu gọn như trong forum của mình,

Tạo chatbox thu gọn 211
Tạo chatbox thu gọn 210

Ouvrir: Mở, Fermer: đóng

Các bạn làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào forum, vào bảng điều khiển của Người Quản Trị.
2. Vào tab modules->HTML & JAVASCRIPT->Javascript codes management
3. Tại Enable Javascript code management, chọn "Có", bấm "chấp nhận".
và bấm vào Creat a new javascript.
4. Chọn In all the pages


Đoạn mã:

Code:

jQuery(document).ready(function() { jQuery('body').append('<table style="position: fixed; bottom: 50px; left: 0px;background-color: #ffffff;z-index:10000;"><tr><td><iframe src="/chatbox/chatbox.forum?page=front&" id="chatboxpop" scrolling="no" style="width: 800px; height: 400px; display: none;" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></td><td style="vertical-align: bottom;"><img src="http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/85/73/ouvrir10.png" onClick="document.getElementById(\'chatboxpop\').style.display=(this.src==\'http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/85/73/ouvrir10.png\')?\'block\':\'none\';this.src=(this.src==\'http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/85/73/ouvrir10.png\')?\'http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/85/73/fermer10.png\':\'http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/85/73/ouvrir10.png\';"/></td></tr></table>');if(document.getElementById('logout')) $.post('/chatbox/chatbox_actions.forum?archives','mode=send&sent=');});
Bấm vào nút Submit
5. Vẫn ở Modules, chọn chatbox, làm theo hình dưới đây:

Tạo chatbox thu gọn 610
Bạn có thể thay link ảnh ouvrir bằng: https://i.servimg.com/u/f76/15/59/06/79/open10.png
Link ảnh Fermer bằng: https://i.servimg.com/u/f76/15/59/06/79/close10.png