Để thêm nút Like facebook cho từng bài viết vào phpbb. Bạn làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào forum, vào bảng điều khiển của Người Quản Trị.
2. Vào Display->Quản lý tổng thể->viewtopic_body. Bấm vào nút Modify màu vàng.
3. Thêm đoạn mã

Code:

<script type="text/javascript">  window.___gcfg = {lang: 'vi'};


  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script><g:plusone></g:plusone


vào phía dưới

Code:

<!-- END switch_user_authreply -->


Thêm nút google +1 cho từng bài vào phpbb 113

Bấm vào nút chấp nhận

4. Bấm vào dấu + màu xanh Publish để đoạn mã hoạt động!