月亮代表我的心
yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

你问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
我爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jī fēn
我的情也真
wǒ de qíng yě zhēn
我的爱也真
wǒ de ài yě zhēn
月亮代表我的心
yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

你问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
我爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jī fēn
我的情不移
wǒ de qíng bù yí
我的爱不变
wǒ de ài bù biàn
月亮代表我的心
yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

轻轻的一个吻
qīng qīng de yī gè wěn
已经打动我的心
yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn
深深的一段情
shēn shēn de yī duàn qíng
教我思念到如今
jiào wǒ sī niàn dào rú jīn

你问我爱你有多深
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
我爱你有几分
wǒ ài nǐ yǒu jī fēn
你去想一想
nǐ qù xiǎng yī xiǎng
你去看一看
nǐ qù kàn yī kàn
月亮代表我的心
yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn

_________________
Dạy tiếng Trung tại Thành phố Hải Dương
1 lớp: từ 4->6 học viên
Rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Chú trọng phát âm chuẩn, kỹ năng, phản xạ giao tiếp

Thầy Hùng
0772.365.415
58 khu 11 Phường Tân Bình Thành phố Hải Dương