Mình đã từng giới thiệu với các bạn về phần mềm TuneUp Utilities 2012 ở [You must be registered and logged in to see this link.] Do đó, không nhắc lại nữa.
Điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó là đặc tính mới của phiên bản 2013.
Phiên bản này có 4 đặc tính mới:
- TuneUp Disk Cleaner 2013: Dọn dẹp hệ thống gây tắc hỗn loạn từ 150 chương trình và Windows
- TuneUp Browser Cleaner 2013: Loại bỏ dấu vết dữ liệu từ 25 trình duyệt
- TuneUp Live Optimization 2.0: Ngăn chặn các chương trình hoạt động làm giảm hiệu suất
- Tương thích với Windows 8!

Về mặt giao diện, không có thay đổi gì mới.

Phần mềm TuneUp Utilities 2013 13.0.3020.7 + key Tune10

Link download: [You must be registered and logged in to see this link.]  

Code:

http://adf.ly/T1erD


Key : KB1R2V-6ND2WJ-E2A4PB-98CPNR-AFBVKR-492X22

       6VN2H0-DDM6BY-K46XP5-R6YPCQ-AC3RY9-5R0785

       2D9TX2-HAXEW3-1JAB3V-P0ERB3-7P7NHC-RX77HK

       TCVETF-1N2QCR-HBEAR5-WYRNBQ-TAF4K6-EETC2E

Tên bạn và tên tổ chức điền gì cũng được!
Phiên bản này, kích hoạt key không cần ngắt mạng