Nếu con của bạn chơi game online quá nhiều, không chịu học hành. Bạn đã xóa game, nó lại tải lại game. Bạn chặn mạng TCP, UDP thì lại không duyệt được web, nó sẽ biết ngay! Bạn ngăn chặn chương trình garena chạy, nó cũng biết ngay. Cả 3 cách trên không hiệu quả. Nó đều có thể tìm cách giải quyết.
Do đó, cách chặn Garena hiệu quả đó là chặn garena room bằng firewall của phần mềm diệt virus!
Ở đây, mình dùng Bitdefender Internet Security 2014 để chặn.

Bước 1: Mở phần mềm diệt virus, bấm vào nút Settings

Hướng dẫn chặn Garena bằng Firewall Garena10

Bước 2:  chọn Firewall

Hướng dẫn chặn Garena bằng Firewall Garena11

Bước 3: Chọn Application rules

Hướng dẫn chặn Garena bằng Firewall Garena12

Bước 4: Tìm đường dẫn Garena như hình sau

Hướng dẫn chặn Garena bằng Firewall Garena14

Bước 5: Bấm Any Network, Edit Rule

Hướng dẫn chặn Garena bằng Firewall Garena15

Tại Permission chọn Deny, bấm OK

Thế là xong! Con của bạn vào được Garena nhưng không vào được room để chơi game!