Đây là một phần mềm nhỏ rất hay của tác giả Aaron Chan, giúp chúng ta chuyển đổi từ Phồn thể ra Giản thể và ngược lại, từ Hán ra phiên âm Pinyin. Không những thế, nó còn hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa hán và Nhật...

Hướng dẫn sử dụng:
1.Giả sử ta có bài thơ bằng tiếng Hán phồn thể, ta muốn phiên âm sang Pinyin đồng thời biết được bản giản thể tương ứng. Trước hết copy phần text vào khung bên trái.
2.Sau đó Convert > to Simplified Chinese (Unicode)
3.Trong khung bên phải sẽ xuất hiện chữ giản thể (Mandarin - Simple Chinese)
4.Tiếp đó nhấn F2 hoặc nút hoán chuyển vị trí, mục đích để chuyển sang Pinyin
5.Tiếp theo chọn Menu > Romanize > to Pinyin (Mandarin)
6.Ở đây Pinyin còn ở dạng ký hiệu số, các bạn muốn có dấu thì thực hiện tiếp.
Hoán chuyển lần nữa rồi vào Menu > Romanize > from Pinyin Tone Number to Pinyin Tone Marks

Chúc các bạn thành công!
Link download:
 http://skydrive.live.com/redir?resid=2D16BFFF33E4B582!143 

Code:

http://adf.ly/U0gIu