Để thêm comment box facebook, bạn vào Bảng điều khiển. Vào Display->Templates-> Quản lý tổng thể-> viewtopic_body.
Thêm đoạn mã này vào chỗ mà bạn muốn:

Code:

<div id="fbcomments"></div>
<script>
var elemDiv = document.getElementById("fbcomments");
var markup = '';
markup += '<fb:comments href="' + location.href + '"width="990"></fb:comments>';
elemDiv.innerHTML = markup;
FB.XFBML.parse(elemDiv);
</script>
Nhấn nút submit

Với đoạn mã này, bạn có thể yên tâm. Vì đã khắc phục lỗi "warning url is unreachable"!

Bấm nút + màu xanh để Publish!