女儿情
nǚ ér qíng

鸳鸯双栖蝶双飞

Yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi

满园春色惹人醉

mǎn yuán chūn sè rě rén zuì

悄悄问圣僧

qiāo qiāo wèn shèng sēng

女儿美不美

nǚ ér měi bù měi

女儿美不美

nǚ ér měi bù měi

说什么王权富贵

shuō shén me wáng quán fù guì

怕什么戒律清规

pà shén me jiè lǜ qīng guī


只愿天长地久

zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔ

与我意中人儿紧相随

yǔ wǒ yì zhōng rén er jǐn xiāng suí

爱恋伊

ài liàn yī

爱恋伊

ài liàn yī

愿今生常相随

yuàn jīn shēng cháng xiāng suí

常相随

cháng xiāng suí