Foxit Reader 6 - Trình đọc PDF tốt nhất
Hơn 150 triệu người sử dụng
Nhỏ, nhanh và tính năng phong phú

Sáng tạo PDF miễn phí / Chuyển đổi định dạng file pdf
Bảo vệ chống lại lỗ hổng bảo mật

Link download:
 http://cdn01.foxitsoftware.com/pub/foxit/reader/desktop/win/6.x/6.1/enu/FoxitReader611.1031_enu_Setup.exe

1, Giao diện:

Phần mềm đọc file PDF-Foxit Reader 6.1.1.1031 Pdf10


2, Các tính năng:

  + View and Print

Phần mềm đọc file PDF-Foxit Reader 6.1.1.1031 Pdf110

  + PDF Create

Phần mềm đọc file PDF-Foxit Reader 6.1.1.1031 Pdf210

  + Collaborate and Share

Phần mềm đọc file PDF-Foxit Reader 6.1.1.1031 Pdf310

  + Form

Phần mềm đọc file PDF-Foxit Reader 6.1.1.1031 Pdf410