Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends v1.02 G1in10

Dynasty warriors 8: Xtreme legends complete edition ra mắt vào ngày 13.5 tại thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. 
Trò chơi sẽ bao gồm tựa game gốc Dynasty warriors 8 và bản mở rộng Xtreme legends với cốt truyện mới về nhân vật Lữ Bố (Lu Bu) cũng như nâng tổng số lượng nhân vật lên con số 82 - nhiều nhất trong dòng game. 

Mặc dù đã ra tới 8 phần thế nhưng phiên bản lần này vẫn nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn (đạt 71/100 điểm Metacritic), hứa hẹn mang đến cho gamer PC một món ăn ngon

Cấu hình tối thiểu:

Hệ điều hành: Windows Vista, Windows 7, 8
CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
RAM: 512MB 
HDD: 18GB+
VGA: 256MB VRAM, hỗ trợ Pixel Shader 3.0

Cấu hình đề nghị:

Hệ điều hành: Windows Vista, Windows 7, 8
CPU: Intel Core i7 860 hoặc hơn
RAM: 1GB
HDD: 18GB+
VGA: 512MB VRAM, hỗ trợ Pixel Shader 3.0LINK DOWNLOAD: 8 part

 https://mega.co.nz/#!sUlh1ArQ!AFv1hQAhhbsMFTeaVr65FwCi7sAAdwTfDIoQklaLtP4
 https://mega.co.nz/#!NYMGHQ7J!AAv0zwByg_VgrckB1iALNwCzq9cALwVGYAhWiNZXjR0
 https://mega.co.nz/#!4VshST5L!AGQmDwA7xQXfiULGO6C6cACv-EgA-pJE3_4pHDveN4w
 https://mega.co.nz/#!FJkFRZLL!AAU2nQChmxMdBBU3DsT7KQCp74YAeHSZHQCusg4xsTY

 https://mega.co.nz/#!4YtSRTqT!AHK34QB87tzTLqmsf2rZewBUPH0A2ljk0wbCMH_9Fkc
 https://mega.co.nz/#!4M82zBaT!AHQYZwDGwjhor-BUmct9_QAhYjkA9yzfaDHjRJkc8Wc
 https://mega.co.nz/#!1B1hRBqQ!AEg6UADcskO577EjsPa-JQBsePQAGCQBuXz9H7D724c
 https://mega.co.nz/#!4EMyQTTZ!AL2NwgCdTizzLs3sqEf52ADAL3wAxYhA88I4bqiWvBo

Rar password: www.ovagames.com

Installation
1. Extract
2. Burn or mount the .iso
3. Run setup.exe and install update to your gamedir
4. Copy crack from CODEX folder to your installdir
5. Play

Block game exe in your firewall to prevent the game from trying to go online ..

Notes: 
This patch requires: CODEX release of Dynasty Warriors 8