Hiện nay, có 2 phần mềm giúp chúng ta luyện phát âm tiếng Trung chuẩn.
Đó là: ChinesePod Pinyin chart và EZCHINESE Pinyin

ChinesePod Pinyin chart

So sánh ChinesePod Pinyin chart và EZCHINESE Chart10

Link download:
http://www.mediafire.com/download/2zso3wcaxpii6su/pinyinBPMF_ghepvan_Hay.rar

EZCHINESE pinyin

So sánh ChinesePod Pinyin chart và EZCHINESE Ezpiny10

Link download:
 http://www.mediafire.com/download/mwddddv39c11eds/Phan+mem+phat+am+tieng+Trung+_tiengtrungsangtao.exe

Trong quá trình sử dụng, tôi đã so sánh 2 phần mềm này dựa trên 4 tiêu chí thanh mẫu, thanh điệu, sơ đồ cơ quan phát âm và âm lượng.

1. Về thanh mẫu:
- Nhìn vào hình của EZCHINESE pinyin, ta thấy "y" và "w" được xếp vào mục thanh mẫu. Đây là sai lầm cơ bản. Trong hệ thống phiên âm của Trung Quốc không có thanh mẫu này. Và sai lầm này được ChinesePod Pinyin chart khắc phục.

- Nhìn vào hình của ChinesePod Pinyin chart, ta thấy cột vận mẫu "i" , "u" , "ü" và có hàng thứ 2, thể hiện rõ quy tắc viết trong hệ thống phiên âm của Trung quốc: khi các âm này đứng đầu thì : "i" -> "y", "u" -> "w", "ü" -> "yu".

2. Về thanh điệu:
- Nhìn vào hình của ChinesePod Pinyin chart, ta thấy có đủ 4 thanh điệu cơ bản, và phía cuối giúp đọc liên tiếp các âm từ thanh 1 tới thanh 4.
Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ tồn tại 1 số âm đi với 3 thanh điệu.
Ví dụ: âm "er" chỉ tồn tại với thanh 2,3,4. Điều này đã được khắc phục trong EZCHINESE pinyin

So sánh ChinesePod Pinyin chart và EZCHINESE Ez10

- Nhìn vào hình của EZCHINESE pinyin, ta thấy ngoài 4 thanh điệu cơ bản, còn có thêm thanh nhẹ "." Và những âm "e" đứng sau các thanh mẫu "d", "n", "m","l", mang thanh nhẹ, sẽ đọc là "ơ".

3. Về sơ đồ cơ quan phát âm
- Nhìn vào hình của EZCHINESE pinyin, khi ta chọn 1 thanh mẫu, nó sẽ hiển thị sơ đồ cơ quan phát âm ngay phía dưới, kèm theo hướng dẫn bằng tiếng anh.
- Nhìn vào ChinesePod Pinyin chart, ta không hề thấy sơ đồ cơ quan phát âm.

4. Về âm lượng:
Các phiên âm trong ChinesePod Pinyin được đọc to và rõ hơn EZCHINESE pinyin.

Đó là nhận xét của tôi, lựa chọn là ở bạn.