你死了吗?
Em chết rồi à?

有一对刚认识不久的恋人。有一天晚上他们在公园约会。
男孩子对女孩说:我可以吻你吗?
女孩害羞地闭上了双眼。
男孩见女孩没讲话又说: 你没有听到吗?
女孩继续沉默。
男孩有点生气说:你聋了吗?
女孩还是扶持着,没有出声。
男孩生气地大叫:你死了吗?

Yǒu yī duì gāng rèn shì bù jiǔ de liànrén. Yǒu yī tiān wǎnshàng tāmen zài gōngyuán yuēhuì.
Nán hái zi duì nǚ hái shuō: Wǒ kěyǐ wěn nǐ ma?
Nǚ hái hài xiū de bì shàng le shuāng yǎn.
Nán hái jiàn nǚ hái méi jiǎng huà yòu shuō: Nǐ méi yǒu tīng dào ma?
Nǚ hái jì xù chén mò.
Nán hái yǒu diǎn shēng qì shuō: Nǐ lóng le ma?
Nǚ hái hái shì fú chí zhe, méi yǒu chū shēng.
Nán hái shēng qì de dà jiào: Nǐ sǐ le ma?


Có 1 đôi tình nhân vừa quen nhau không lâu. Có 1 ngày, vào buổi tối, họ hẹn nhau tại công viên.
Anh chàng nói với cô gái: Anh có thể hôn em không?
Cô gái xấu hổ nhắm đôi mắt lại.
Chàng trai thấy cô gái không nói gì, lại nói: Em không nghe thấy gì ah?
Cô gái vẫn tiếp tục im lặng.
Chàng trai có vẻ không vui, nói: Em điếc rồi đấy ah?
Cô gái vẫn dựa vào chàng trai, không lên tiếng.
Chàng trai bực mình quát: Em chết rồi ah?