1. Kỳ chuyển nhượng là : khoảng thời gian trong năm, trong đó một câu lạc bộ bóng đá có thể chuyển cầu thủ từ câu lạc bộ khác về. Việc chuyển giao đó được hoàn thành bằng cách đăng ký cầu thủ vào câu lạc bộ mới thông qua FIFA

Theo quy định, mỗi hiệp hội bóng đá quốc gia quyết định thời gian các  kỳ chuyển nhượng đầu tiên của hội nhưng nó không được dài quá 12 tuần.  Kỳ chuyển nhượng thứ hai xảy ra trong mùa giải và có thể không quá 4 tuần .

Kỳ chuyển nhượng của một liên đoàn bóng đá chỉ áp dụng cho việc chuyển đến của cầu thủ quốc tế. Chuyển đi quốc tế khỏi một hiệp hội vẫn có thể xảy ra nếu kỳ chuyển nhượng vẫn còn mở tại nơi đến.

Kỳ chuyển nhượng đã được giới thiệu để đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Hệ thống này đã được sử dụng trong rất nhiều giải đấu châu Âu trước khi được đưa vào hiệu lực bắt buộc tại FIFA trong mùa giải 2002-03.


2. Lịch chuyển nhượng:

- Kỳ mùa hè: 

1/7 – 1/9 :   Đối với Liên đoàn bóng đá Đức, Ý, Tây Ban Nha

10/6 – 01/9: Đối với Liên đoàn bóng đá Anh, Pháp, Hà Lan

- Kỳ mùa đông:

2/1 – 30/1: Đối với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha

5/1 – 2/2:   Đối với Liên đoàn bóng đá Hà Lan, Ý

3/1 – 2/2:   Đối với Liên đoàn bóng đá Anh, Pháp, Đức

Nguồn: http://www.fifatms.com/en/Data/transfer-windows/