DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk_510

HSK cấp 5 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung 2 năm trở lên với 2-4 buổi một tuần, nắm được 2500 từ ngữ thường dùng.

Thí sinh đạt HSK cấp độ 5 có thể đọc báo và tạp chí Trung Quốc, thưởng thức những bộ phim và kịch Trung Quốc, và viết một bài phát biểu dài, đầy đủ bằng tiếng Trung Quốc.
I. Nội dung thi

HSK cấp 5 gồm 100 câu hỏi, chia thành 3 phần nghe, đọc hiểu và viết.
Toàn bộ thời gian thi khoảng 125 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)

1. Nghe

Phần 1: gồm 20 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Mỗi câu đều là hai câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_l10


Phần 2: gồm 25 câu hỏi. Mỗi câu nghe một lần. Câu hỏi phần này đều là 4-5 câu đối thoại hoặc 1 đoạn thoại, căn cứ vào đối thoại hoặc đoạn thoại hỏi một hoặc vài câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 4 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_l11
2. Đọc hiểu

Phần 1: gồm 15 câu hỏi. Cung cấp một vài đoạn văn, mỗi đoạn văn có một vài chỗ trống, chỗ trống cần điền một từ hoặc một câu, mỗi chỗ trống có 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng.
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_r10

Phần 2: gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một đoạn văn và 4 lựa chọn, thí sinh cần chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn đó.
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_r11

Phần 3: gồm 20 câu. Trong phần này sẽ đưa ra vài đoạn văn và mỗi đoạn văn sẽ có vài câu hỏi kèm theo, thí sinh cần lựa chọn ra 1 đáp án chính xác từ 4 đáp án cho trước.

HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_r12

3. Viết

Phần 1: gồm 8 câu. Mỗi câu cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một câu.
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_w10


Phần 2: gồm 2 câu hỏi. Câu 1 cung cấp một vài từ, yêu cầu thí sinh dùng những từ này viết thành một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ; câu 2 cung cấp 1 hình ảnh, yêu cầu thí sinh kết hợp hình ảnh viết một đoạn văn ngắn khoảng 80 chữ.
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk5_w11


Kết quả thi
Kết quả thi HSK (cấp 5) gồm 4 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu, điểm viết và tổng điểm. Tổng điểm 180 được coi là đạt.


Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán của lưu học sinh nước ngoài khi vào học các trường Trung Quốc.

II. Từ vựng 
Danh sách 1300 từ vựng HSK 5, không trùng lặp với các từ ở cấp độ dưới. Được liệt kê trong file pdf

[You must be registered and logged in to see this link.]

Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012) [You must be registered and logged in to see this link.]
III. Tài liệu luyện thi

Mỗi bộ đề bao gồm 2 file: 
File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

[You must be registered and logged in to see this link.]

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5
新汉语水平考试真题集HSK五级

HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Offici12


H51001卷试题 + H51001卷听力材料 + H51001卷答案
H51002卷试题 + H51002卷听力材料 + H51002卷答案
H51003卷试题 + H51003卷听力材料 + H51003卷答案
H51004卷试题 + H51004卷听力材料 + H51004卷答案
H51005卷试题 + H51005卷听力材料 + H51005卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 5 - 2012 edition

新汉语水平考试真题集HSK五级
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Offici18
H51113卷试题 + H51113卷听力材料 + H51113卷答案
H51114卷试题 + H51114卷听力材料 + H51114卷答案
H51115卷试题 + H51115卷听力材料 + H51115卷答案
H51116卷试题 + H51116卷听力材料 + H51116卷答案
H51117卷试题 + H51117卷听力材料 + H51117卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014)

HSK真题集五级
HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Offici19
H51221卷试题 + H51221卷听力材料 + H51221卷答案
H51222卷试题 + H51222卷听力材料 + H51222卷答案
H51223卷试题 + H51223卷听力材料 + H51223卷答案
H51224卷试题 + H51224卷听力材料 + H51224卷答案
H51225卷试题 + H51225卷听力材料 + H51225卷答案
HSK(五级)答题卡
Free Download Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) PDF+AUDIO
[You must be registered and logged in to see this link.]


Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

Last edited by Admin on Mon Sep 19, 2016 10:08 am; edited 12 times in total

descriptionHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
Thang điểm:
1-20: 1 điểm/câu
21-30: 2 điểm/câu
31-45: 4 điểm/câu


91-98: 5 điểm/câu
99-100: 30 điểm/câu

descriptionHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
Quyển 新汉语水平考试真题集HSK五级 2012 không có link cậu ơi Very Happy

descriptionHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
talalaodai wrote:
Quyển 新汉语水平考试真题集HSK五级 2012 không có link cậu ơi Very Happy

Trước tiên là tớ giới thiệu tài liệu cho mọi người tìm mua để luyện!
Nếu tớ có thì tớ share luôn mà! 新汉语水平考试真题集HSK五级 2012  tớ chưa có!

descriptionHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 5)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 5 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

descriptionHSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 5 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply