DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionHSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyHSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk210
HSK cấp 2 hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung trong vòng 2 học kỳ (1 năm học) với 2-3 buổi 1 tuần, nắm được 300 từ ngữ thường dùng

Thí sinh HSK cấp độ 2 có thể nắm bắt tốt tiếng Trung Quốc cơ bản và có thể giao tiếp đơn giản và đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi trực tiếp các thông tin về những vấn đề quen thuộc hàng ngày.
I. Nội dung thi
HSK cấp 2 tổng cộng có 60 câu, chia thành 2 phần nghe và đọc hiểu.
 
Toàn bộ thời gian thi khoảng 55 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút)
 
1. Nghe
 
Phần 1: 1-10 gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu cung cấp 1 câu nói, trên tờ đề thi cung cấp 1 hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được phán đoán đúng sai.


HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_l10 

Phần 2: 11-20 gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại, trên tờ đề thi cung cấp một số hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng.
 
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_l11

Phần 3: 21-30 gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe hai lần. Mỗi câu hỏi là hai câu hội thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào đoạn hội thoại để hỏi một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra đáp án.
 
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_l12

Phần 4: 31-35 gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi nghe hai lần. Mỗi câu hỏi đều là 4 đến 5 câu đối thoại của hai người, người thứ ba căn cứ vào nội dung đối thoại đặt một câu hỏi, trên tờ đề thi cung cấp 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn đáp án.


HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_l13

2. Đọc hiểu
 
Phần 1: 36-40 gồm 5 câu hỏi. Trên tờ đề thi có một vài hình ảnh, mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu nói, thí sinh căn cứ vào nội dung câu nói đó, chọn ra hình ảnh tương ứng.
 
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_r10

Phần 2: 41-45 gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp từ 1 đến 2 câu, trong câu có một chỗ trống, thí sinh phải chọn từ trong các lựa chọn để điền trống.
 

Phần 3: 46-50 gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 2 câu, thí sinh phải phán đoán nội dung câu thứ 2 và câu thứ nhất có đồng nhất không.
 
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_r12

Phần 4: 51-60 gồm 10 câu hỏi. Cung cấp 20 câu, thí sinh phải tìm ra quan hệ tương ứng.
 
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk2_r14

Các câu hỏi trên tờ đề thi đều có phiên âm.
 
Kết quả thi
Kết quả thi HSK cấp 2 có 3 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu và tổng điểm. Tổng điểm 120 được coi là đạt.
 
Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi)

II. Từ vựng 

Danh sách 150 từ vựng HSK 2, không trùng lặp với các từ ở cấp độ dưới. (giải nghĩa tiếng việt và tiếng anh)
Được liệt kê trong file pdf
[You must be registered and logged in to see this link.]

HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Hsk_210

III. Tài liệu luyện thi

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 3
新汉语水平考试真题集HSK

Bao gồm:
File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

[You must be registered and logged in to see this link.]

HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Offici11


H20901卷试题 + H20901卷听力材料 + H20901卷答案
H20902卷试题 + H20902卷听力材料 + H20902卷答案
H21003卷试题 + H21003卷听力材料 + H21003卷答案
H21004卷试题 + H21004卷听力材料 + H21004卷答案
H21005卷试题 + H21005卷听力材料 + H21005卷答案


Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 2 - 2012 edition

新汉语水平考试真题集HSK二级
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Offici12
H21115卷试题 + H21115卷听力材料 + H21115卷答案
H21116卷试题 + H21116卷听力材料 + H21116卷答案
H21117卷试题 + H21117卷听力材料 + H21117卷答案
H21118卷试题 + H21118卷听力材料 + H21118卷答案
H21119卷试题 + H21119卷听力材料 + H21119卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 2)(2014)

HSK真题集二级
HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) Offici13
H21223卷试题 + H21223卷听力材料 + H21223卷答案
H21224卷试题 + H21224卷听力材料 + H21224卷答案
H21225卷试题 + H21225卷听力材料 + H21225卷答案
H21226卷试题 + H21226卷听力材料 + H21226卷答案
H21227卷试题 + H21227卷听力材料 + H21227卷答案
HSK(二级)答题卡


Last edited by Admin on Sat Nov 26, 2016 10:55 pm; edited 29 times in total

descriptionHSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 2 (Nội dung, từ vựng và tài liệu luyện thi)

more_horiz
Thang điểm:
1-10: 2 điểm/câu
11-30: 3 điểm/câu
31-35: 4 điểm/câu

36-60: 4 điểm/câu
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply