DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionHSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) EmptyHSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi)

more_horiz
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk110
HSK cấp 1 chủ yếu hướng vào nhóm thí sinh học Tiếng Trung được 30 giờ (20 buổi, 1 tiếng rưỡi/ 1 buổi), nắm được 150 từ ngữ thường dùng.

Thí sinh đạt HSK cấp độ 1 có thể hiểu và sử dụng cụm từ và câu tiếng Trung Quốc rất đơn giản, đáp ứng nhu cầu cơ bản để giao tiếp và có khả năng tiếp tục học tập tiếng Trung Quốc.

I. Nội dung thi
HSK cấp 1 gồm 40 câu hỏi, chia thành 2 phần nghe và đọc hiểu.
Toàn bộ thời gian thi khoảng 40 phút (bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút).

1. Nghe

Phần 1: gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu đều là một cụm từ, trên tờ đề thi cung cấp 1 hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe phán đoán đúng sai.
 

HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_l14


Phần 2: gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu đều là một câu nói, trên tờ đề thi cung cấp 3 hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng.
 
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_l15

Phần 3: gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu đều là một đoạn hội thoại, trên tờ đề thi cung cấp một số hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng.
 
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_l16

Phần 4: gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu nghe hai lần. Mỗi câu đều là một người nói một câu, người thứ hai căn cứ vào câu nói này hỏi 1 câu hỏi và đưa ra ba lựa chọn, trên tờ đề thi mỗi câu hỏi đều có 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được để chọn đáp án.


HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_l17
2. Đọc hiểu

Phần 1: gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một hình ảnh và một từ, thí sinh phải phán đoán xem có đồng nhất không.
 
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_r14


Phần 2: gồm 5 câu hỏi. Trên tờ đề thi có một số hình ảnh, mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu, thí sinh căn cứ vào nội dung câu đó để chọn ra hình ảnh tương ứng.
 
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_r15

Phần 3: gồm 5 câu hỏi. Cung cấp 5 câu hỏi và 5 đáp án, thí sinh phải tìm ra quan hệ tương ứng.
 
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_r16

Phần 4: gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu, trong câu có một chỗ trống, thí sinh phải chọn từ điền trống.

HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk1_r17

Kết quả thi
Kết quả thi HSK (cấp 1) gồm 3 điểm là điểm nghe, điểm đọc hiểu và tổng điểm. Tổng điểm 120 được coi là đạt.

Kết quả HSK có hiệu lực trong vòng 2 năm (bắt đầu tính từ ngày thi). 

II. Từ vựng 
Danh sách 150 từ vựng HSK 1 (giải nghĩa tiếng việt và tiếng anh)
Được liệt kê trong file pdf
[You must be registered and logged in to see this link.]

HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Hsk_111

Password: ranbac

Bảng từ vựng HSK 1 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012) [You must be registered and logged in to see this link.]

III. Ngữ pháp

Danh sách ngữ pháp HSK 1 được liệt kê trong file PDF
[You must be registered and logged in to see this link.]
IV. Tài liệu luyện thi

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 1
新汉语水平考试真题集HSK一级

Bao gồm:
File pdf: Đề thi, Đáp án, Tài liệu phần Nghe hiểu
File mp3: File âm thanh cho phần nghe hiểu

[You must be registered and logged in to see this link.]
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Offici10
H10901卷试题 + H10901卷听力材料 + H10901卷答案
H10902卷试题 + H10901卷听力材料 + H10901卷答案
H11003卷试题 + H11003卷听力材料 + H11003卷答案
H11004卷试题 + H11004卷听力材料 + H11004卷答案
H11005卷试题 + H11005卷听力材料 + H11005卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK Level 1 - 2012 edition
新汉语水平考试真题集HSK一级
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Offici10
H11115卷试题 + H11115卷听力材料 + H11115卷答案
H11116卷试题 + H11116卷听力材料 + H11116卷答案
H11117卷试题 + H11117卷听力材料 + H11117卷答案
H11118卷试题 + H11118卷听力材料 + H11118卷答案
H11119卷试题 + H11119卷听力材料 + H11119卷答案

Sách và CD: Official Examination Papers of HSK (Level 1)(2014)
HSK真题集一级
HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) Offici11
H11223卷试题 + H11223卷听力材料 + H11223卷答案
H11224卷试题 + H11224卷听力材料 + H11224卷答案
H11225卷试题 + H11225卷听力材料 + H11225卷答案
H11226卷试题 + H11226卷听力材料 + H11226卷答案
H11227卷试题 + H11227卷听力材料 + H11227卷答案
HSK(一级)答题卡

Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 1)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 1 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

Last edited by Admin on Tue Sep 26, 2017 4:13 pm; edited 34 times in total

descriptionHSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi)

more_horiz
Thang điểm:
1-40: 5 điểm/câu

descriptionHSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi)

more_horiz
Nên sử dụng cuốn Official Examination Papers of HSK (Level 1)(2014) đi kèm Bảng từ vựng HSK 1 phiên bản mới (Hanban cập nhật năm 2012)

descriptionHSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) EmptyRe: HSK 1 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi)

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply