Đây là bản patch All In One đầu tiên của Ariel dành cho FIFA 15.

FIFA 15 MODDINGWAY MOD 1.0.5 ALL IN ONE (MediaFire) Big10

1. Các chế độ Database:

a) Default Database : dữ liệu FIFA 15 gốc

b) Default Database Improved : Dữ liệu FIFA 15 gốc, thêm trang phục thi đấu.

c) Database 2.0
- Cập nhật cầu thủ theo cập nhật chính thức của EA

- Mở khóa các trang phục, giày và bóng

d) Database 2.0 - Matrix

e) Database 4.0
- Giải vô địch quốc gia Brazil
- Thêm các đội tuyển của các quốc gia mới.
- Thêm các câu lạc bộ mới
- Mở khóa tất cả giày, trang phục và bóng.

2. Link download:
Part 1:  http://www.mediafire.com/download/099vv1ep8zehkpn/FI-XV-MWMW105AIO.part01.rar
Part 2:  http://www.mediafire.com/download/p71gp11cqp2o43g/FI-XV-MWMW105AIO.part02.rar
Part 3:  http://www.mediafire.com/download/vchp8082noj5dp5/FI-XV-MWMW105AIO.part03.rar

3. Cài đặt:
a) Giải nén vào thư mục FIFA 15, copy đè các file (nếu hỏi)
b) Chạy file ModdingWayInstaller.exe từ thư mục FIFA 15
c) Muốn sử dụng dữ liệu nào thì mở FIFA 15 ModdingWay Selector apply dữ liệu đó.