Nếu máy bạn cài các phiên bản Bitdefender 2012, 2013, 2014 hoặc 2015 build 18 trên hệ điêu hành WINDOWS 7, WINDOWS 8.1, ngay sau khi nâng cấp lên WINDOWS 10, thì các phiên bản Bitdefender này sẽ không thể hoạt động trên WINDOWS 10 nữa.

Nếu bạn là tín đồ của Bitdefender thì đừng vội quay lưng, hãy tiếp tục cài Bitdefender Internet Security 2015 build 19.
Vì phiên bản này hoàn toàn tương thích với WINDOWS 10.

Trước hết, bạn cần gỡ bỏ phiên bản Bitdefender cũ thật sạch sẽ với The_New_Bitdefender_UninstallTool.exe
http://www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/file/The_New_Bitdefender_UninstallTool.exe

Tiếp đó, tải bộ cài đặt offline của phiên bản Bitdefender Internet Security 2015 build 19 tại đây:

32 bit: http://download.bitdefender.com/windows/desktop/i_security/2015w10/en-us/bitdefender_is_19_32b.exe

64 bit: http://download.bitdefender.com/windows/desktop/i_security/2015w10/en-us/bitdefender_is_19_64b.exe

Cuối cùng, bấm nút Install tiến hành cài đặt phần mềm như bình thường

Bitdefender Internet Security 2015 build 19 tương thích WINDOWS 10 Bitdef10