Mạng xã hội đã trở lên quá phổ biến trong vài năm gần đây, vịệc có thể  chia sẻ bài viết lên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, Google là  điều cần thiết.
Hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn cách chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum. Cụ thể là forumotion

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại https://www.addthis.com
Bước 2: Đăng nhập tài khoản, vào mục TOOLS, thẻ Share Buttons,
chọn lấy mẫu mà bạn thích, Bấm SETUP, sau đó Activate
Mình chọn Sharing Buttons

Chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum Addthi15

Bước 3: Bấm nút GET THE CODE

Chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum Addthi10

Chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum Addthi11

Bước 4: Tạo 1 widget mới với tên addthis.com, sau đó copy các đoạn mã vào Widget source, rồi bấm chấp nhận.

Chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum Addthi13

Bước 5: Chèn widget vào cột

Chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum Addthi14

Chú ý: Đến đây nút này có tác dụng đối với trang chủ.

Bước 6: Vào Quản Lý Tổng Thể, chọn viewtopic_body copy đoạn mã này vào
Chèn button Facebook, Twitter, Google+ vào forum Addthi10

bấm chấp nhận, sau đó Publish!

Đến đây nút này có tác dụng đối với link các bài viết!