DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionGiáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3) EmptyGiáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

more_horiz
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) là phiên bản được chỉnh sửa (năm 2005) dựa trên Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Phiên bản cũ (in lần đầu năm 1999). 
Xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3) Giao_t11
Phiên bản này đã được rút gọn chỉ còn 76 bài, phân ra 3 tập.

Tập 1: 
Quyển thượng: (quyển 1) 15 bài, mỗi bài 2 tiết (50 phút/tiết)=> 17 buổi (90 phút/buổi).
Quyển hạ: (quyển 2) 10 bài đầu: mỗi bài 2 tiết, 5 bài sau: mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi

Tập 2:
Quyển thượng: (quyển 3) 10 bài, mỗi bài 4 tiết.=> 22 buổi
Quyển hạ: (quyển 4) 10 bài, mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi

Tập 3:
Quyển thượng: (quyển 5) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Quyển hạ: (quyển 6) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi

Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập

Link download PDF:
Quyển 1:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6MThseWlLN3h1UDg/view?usp=sharing
Quyển 2:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6TmJxaXAtanhlOWc/view?usp=sharing
Quyển 3: 
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6QXZ1UGZWODg3UG8/view?usp=sharing
Quyển 4:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6WENzSWRSc2ZEQTg/view?usp=sharing
Quyển 5:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6dFQ2RnB6Q3lfT1U/view?usp=sharing
Quyển 6:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6dTFZQzdIeElUc28/view?usp=sharing

Link download Mp3:
Quyển 1: 
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6VUUxTi16WFhPUUU/view?usp=sharing
Quyển 2:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6NnpEWXVSX2twT1k/view?usp=sharing
Quyển 3:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6UU9Ja2Z1TVNYblE/view?usp=sharing
Quyển 4:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6T3hnSTg4NXJfbE0/view?usp=sharing
Quyển 5:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6a1BQRENWSGRvUkk/view?usp=sharing
Quyển 6:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6T1loNDlkd1VKNlE/view?usp=sharing

descriptionGiáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3) EmptyAudio rar file corrupted

more_horiz
Hi there,
I'm very gtareful for your posting. It's help a lot.
I already download the audio file. In fact its twice
all of them are succeded downloaded but when we want to exstract the message that the file is broken or corrupted appear

Could you please help me ?

thank you

descriptionGiáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3) EmptyRe: Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

more_horiz
chandraE wrote:
Hi there,
I'm very gtareful for your posting. It's help a lot.
I already download the audio file. In fact its twice
all of them are succeded downloaded but when we want to exstract the message that the file is broken or corrupted appear

Could you please help me ?

thank you

Thank for report. Please add my facebook https://www.facebook.com/hungranbac , and install TeamViewer, give me ID and password, i will help you!

descriptionGiáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3) EmptyRe: Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply