Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc Tập 1 (PDF+MP3) 301cau10
Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc Tập 1 (PDF+MP3) 301cau11

I. Giới thiệu
Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc là phiên bản được chỉnh sửa (năm 1998) dựa trên Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa (in lần đầu năm 1990), được xếp vào hệ thống giáo trình tiếng Trung Quốc dành cho người ngước ngoài (tủ sách tinh hoa) của trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh.
Bản in lần thứ 3 của Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc được chỉnh sửa nội dung (năm 2005) nhằm phản ánh cuộc sống xã hội đương đại.

Bản in lần thứ 3 được chia thành 2 tập: tập 1 và tập 2. Mỗi tập có 24 bài

Sách được in cỡ nhỏ hơn để tiện mang theo; trang in hai màu làm nổi bật các phần cần chú ý trong bài.
Trong mỗi bài học gồm có 6 phần:
- Mẫu câu.
- Đàm thoại.
- Ngữ pháp.
- Từ mới.
- Thay thế và mở rộng.
- Bài tập.

2. Download 
FILE PDF
Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc Tập 1
Bản Trung - Nhật 汉语会话301句(中日第3版上册).pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6M09tNkt6Vzk0LTA/view?usp=sharing

FILE Mp3:

Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc Tập 1
(Gồm 3 CD)
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6MlZtUm5ZR2kwTGs/view?usp=sharing
Nội dung bao gồm:
+Mẫu câu
+Đàm thoại
+Thay thế và mở rộng
+Từ mới
+Ngữ âm
+Bài tập
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm video dùng kèm với giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc tại http://ranbac.forumvi.com/t638-topic
Video này được lấy từ đĩa hình (DVD) dùng kèm với giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc do các diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp diễn xuất, kỹ thuật quay phim hiện đại, nhiều kỹ xảo, dàn dựng công phu, phát âm chuẩn xác, thể hiện đầy đủ nội dung của 104 tình huống đàm thoại trong sách và gắn với thực tế giao tiếp hàng ngày.