Phiên bản Microsoft Office 2010 Professional Plus SP1 bao gồm 10 ứng dụng: 

Download Microsoft Office 2010 Professional Plus SP1 Office10

Download:
32-bit: http://care.dlservice.microsoft.com/dl/release/0/1/7/017702EB-0977-42A9-A1A9-593DFC1150EE/14.0.4763.1000_ProfessionalPlus_retail_ship_x86_en-us_exe/ProfessionalPlus.exe

64-bit: http://care.dlservice.microsoft.com/dl/release/0/1/7/017702EB-0977-42A9-A1A9-593DFC1150EE/14.0.4763.1000_ProfessionalPlus_retail_ship_x64_en-us_exe/ProfessionalPlus.exe

Mở Internet Download Manager, chọn Add URL, sau đó copy link vào, bấm OK. Tiến hành download

Download Microsoft Office 2010 Professional Plus SP1 Captur19

Sau đây là 1 số key để bạn cài đặt

PWXJR-XXTM8-XTHJC-Y9P6K-TTBJH

2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV

BGPMF-PF97D-XVBF2-XDF33-7CKWW

Copy key, chạy file setup, paste key vào, next cho tới khi cài đặt xong.

Last edited by Admin on Wed May 30, 2012 3:32 pm; edited 5 times in total