Trước khi tạo bản ghost cho riêng mình, bạn cần phải cài lại WINDOWS từ file ISO nguyên gốc, sạch sẽ do Microsoft cung cấp.

Bạn có thể tải file ISO trực tiếp từ Microsoft theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome, Firefox hoặc Edge, truy cập trang:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO/?tduid=(30edd3a3d51381d3e961bc2d1997c9a3)(259740)(2542549)(d_wp)()

Bước 2: Mở console
Trong Chrome, nhấn Ctrl + Shift + J
Trong Firefox, nhấn Ctrl + Shift + K
Trong Edge, nhấn F12 mở Developer Tools và đi tới Console.

Bước 3: Copy đoạn mã trong file txt
Sau đó paste vào cửa sổ Console, bấm Enter

Download WINDOWS ISO chính thức (mọi phiên bản) từ Microsoft Micros10

Bước 4: Bấm vào menu màu xanh, chọn bản Windows cần tải, nhấn Confirm

Download WINDOWS ISO chính thức (mọi phiên bản) từ Microsoft Confir10

Bước 5: Chọn ngôn ngữ, rồi Confirm

Download WINDOWS ISO chính thức (mọi phiên bản) từ Microsoft Produc10

Bước 6: Bấm vào link 32 bit hoặc 64 bit để tải về

Download WINDOWS ISO chính thức (mọi phiên bản) từ Microsoft Window10

Các phiên bản có sẵn để download:

 • Windows 7 Home Basic SP1
 • Windows 7 Professional SP1
 • Windows 7 Home Premium SP1
 • Windows 7 Ultimate SP1
 • Windows 7 Home Premium N SP1
 • Windows 7 Professional N SP1
 • Windows 7 Ultimate N SP1
 • Windows 7 Professional K SP1
 • Windows 7 Professional KN SP1
 • Windows 7 Home Premium K SP1
 • Windows 7 Home Premium KN SP1
 • Windows 7 Ultimate KN SP1
 • Windows 7 Ultimate K SP1
 • Windows 7 Starter SP1
 • Windows 8.1 Single Language
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 N
 • Windows 8.1 K
 • Windows 8.1 KN
 • Windows 8.1 Professional LE (With Update 1)
 • Windows 8.1 Professional LE (With Update 1) K
 • Windows 8.1 Professional LE (With Update 1) KN
 • Windows 8.1 Professional LE (With Update 1) N
 • Windows 10 Education (Academic) TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 Education KN (Academic) TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 Education N (Academic) TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 China Get Genuine Chinese Simplified TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 KN TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 N TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 10 Single Language TH1 (RTM Build 10240)
 • Windows 7 Home Basic SP1 COEM
 • Windows 7 Home Basic SP1 COEM GGK
 • Windows 7 Home Premium N SP1 COEM
 • Windows 7 Home Premium SP1 COEM
 • Windows 7 Home Premium SP1 COEM GGK
 • Windows 7 Home Premium K SP1 COEM
 • Windows 7 Professional N SP1 COEM
 • Windows 7 Professional SP1 COEM
 • Windows 7 Starter SP1 COEM
 • Windows 7 Ultimate K SP1 COEM
 • Windows 7 Ultimate KN SP1 COEM
 • Windows 7 Ultimate N SP1 COEM
 • Windows 7 Ultimate SP1 COEM
 • Windows 7 Home Premium KN SP1 COEM
 • Windows 7 Professional KN SP1 COEM
 • Windows 10 Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
 • Windows 10 Education Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
 • Windows 10 Education KN Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
 • Windows 10 Education N Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
 • Windows 10 China Get Genuine Chinese Simplified Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
 • Windows 10 KN Version 1511 (TH2 November Update Build 10586))
 • Windows 10 N Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
 • Windows 10 Single Language Version 1511 (TH2 November Update Build 10586)
Attachments

You don't have permission to download attachments.

(5 Kb) Downloaded 6 times