Để get confirmation ID (ID step 3) bằng cách Chat Với Microsoft
Bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập trang web chat, sau đó chọn chat
Đối với Office: https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/chat/37/?OSMCSignIn=true&wa=wsignin1.0Đối với Windows: https://partner.support.services.microsoft.com/en-us/contact/menu/software/windows/setup/
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản microsoft của bạn,
Bước 3: Nói chuyện với nhân viên Microsoft theo các hình ảnh dưới đây:

Chào hỏi


Hỏi: can you help me get the confirmation ID of office
Rồi cung cấp cho họ installation id


Nói cho họ biết phiên bản Office bạn cần kích hoạt


Sau khi nhận được confirmation id, gửi lời cảm ơn


Tiếp tục nói chuyện cho đến khi đóng phiên CHATBước 4: Dùng confirmation id để kích hoạt.

Để quá trình lấy installation id, gửi installation id cho Microsoft diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn
và quá trình dùng confirmation id để kích hoạt diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn.
Bạn nên dùng MsAct có trong Microsoft Product Keys 2.6.3
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6VmRRRHZGc19WeGM/view

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa11

Hướng dẫn get confirmation ID (ID step 3) Office/Windows bằng cách Chat Với Microsoft Activa12

_________________
Dạy tiếng Trung tại Thành phố Hải Dương
1 lớp: từ 4->6 học viên
Rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Chú trọng phát âm chuẩn, kỹ năng, phản xạ giao tiếp

Thầy Hùng
0772.365.415
58 khu 11 Phường Tân Bình Thành phố Hải Dương