Tác phẩm: Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
Cốt truyện: kể về chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh phò Đường Tăng sang Tây phương lấy Kinh

Phim Tây Du Ký do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Cục Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất, khởi quay từ năm 1982 và đến năm 1988 thì hoàn thành

Bộ phim gồm 25 tập