Đối với những người sử dụng forum của forumotion, tiêu đề liên kết thường có dạng: txxx-topic
ví dụ: ranbac.forumvi.com/t571-topic
Trong đó ký tự sau /
c = category
f = forum
t = topic

Với tiêu đề liên kết như vậy rất khó để biết được tên bài viết của liên kết đang được chia sẻ nhiều nhất, đang được người dùng truy cập khi theo dõi trên Google analytic, hoặc các công cụ SEO khác.
Và để biết được tên bài viết có liên kết đó, bạn phải truy cập. Rất bất tiện.
Thay đổi tiêu đề liên kết cho forum thuộc forumotion Thay_i10

Để thuận tiện trong việc theo dõi, bạn nên chuyển tiêu đề liên kết sang dạng: txxx-title
Ví dụ: ranbac.forumvi.com/t571-hsk-5-noi-dung-tu-vung-va-tai-lieu-luyen-thi
Với kiểu tiêu đề liên kết này, bạn sẽ biết được ngay tên bài viết.

Bạn cũng nên biết rằng: Khi người dùng tìm kiếm một từ hoặc cụm từ, URL (còn được gọi là địa chỉ web) có thể giúp họ xác định có nội dung liên quan trên trang cụ thể đó hay không

Dạng URL ranbac.forumvi.com/t571-hsk-5-noi-dung-tu-vung-va-tai-lieu-luyen-thi giàu thông tin hơn dạng URL ranbac.forumvi.com/t571-topic

Để chuyển về dạng txxx-title, bạn vào Bảng điều khiển (ACP)>Quản Lý Tổng Thể>Cấu hình diễn đàn
Thay đổi ngôn ngữ mặc định thành English, rồi ấn Chấp nhận.

Lưu ý: Nếu tên bài viết có ký tự không thuộc bảng chữ cái tiếng Anh, thì ký tự đó sẽ không hiển thị.
Ví dụ: https://www.ranbac.xyz/t699-thay-oi-tieu-e-lien-ket-cho-forum-thuoc-forumotion#1214

Thay đổi tiêu đề liên kết cho forum thuộc forumotion Thay_i11