Download Windows 8.1 (Home and Professional) Update 3 ISO MSDN Window10


Windows 8.1 Update 3 là bản cập nhật cuối cùng được Microsoft tung ra vào tháng 11 năm 2014, với tên gọi November Rollup. 

Bản cập nhật này đã bao gồm các bản cập nhật cũ tính từ bản cập nhật tính từ tháng 4 năm 2011

Các tính năng mới của bản này:

  • Hỗ trợ cho phần cứng mới hơn (hỗ trợ thứ tự khởi động , cải tiến thẻ SD, USB debugging)
  • Hỗ trợ bổ sung phần cứng (thiết bị có bên thứ ba đĩa mã hóa phần mềm có thể kích hoạt ngay bây giờ được nâng cấp lên Windows 8.1 dễ dàng hơn)
  • Cải thiện dịch vụ Web cho các thiết bị (WSD) hỗ trợ máy in trong mạng chuyển mạch
  • làm mới Gói ngôn ngữ
  • Cải tiến hiệu năng và độ tin cậy trong môi trường tối nhiệm vụ cụm máy ảo
  • nâng cao khả năng quản lý
  • tăng cường độ bảo mật cho các thiết bị phần cứng

Download bộ cài Windows 8.1 (Home and Professional) tích hợp Update 3:

Bộ cài đặt sẽ đưa ra lựa chọn phiên bản trong quá trình cài đặt thông qua nhập key

English 32 bit: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso

http://windowsiso.net/windows-8-1-iso/windows-8-1-download/free-windows-8-1-download-successful/?windowsiso_id=45

English 64 bit: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso

http://windowsiso.net/windows-8-1-iso/windows-8-1-download/free-windows-8-1-download-successful/?windowsiso_id=46

Các ngôn ngữ khác: http://windowsiso.net/windows-8-1-iso/windows-8-1-download/windows-8-1-iso-download-standard/

Bạn cũng có thể download thông qua Media creation tool : https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows8