Bitdefender Total Security 2017 là phần mềm diệt virus hàng đầu thế giới hiện nay
Để nhận miễn phí 3 tháng bản quyền Bitdefender Total Security 2017
bạn truy cập vào https://www.bitdefender.com/site/Facebook/redFreeDownload

Miễn phí 3 tháng bản quyền Bitdefender Total Security 2017 Bitdef10

Điền địa chỉ email và tick vào I'm not robot, Sau đó bấm GET IT NOW

Miễn phí 3 tháng bản quyền Bitdefender Total Security 2017 Bitdef12

Sau đó mở email mà bạn nhận được.

Miễn phí 3 tháng bản quyền Bitdefender Total Security 2017 Bitdef13

Từ bản Bitdefender 2016 trở đi, bạn phải kích hoạt key khuyến mại thông qua Bitdefender Central
Để kích hoạt bản quyền bạn phải làm theo các bước sau:
- Tạo tài khoản Bitdefender Central (nếu chưa có)
- Bấm vào nút Install Bỉtdefender (nền xanh, chữ trắng) trong email.
- Đăng nhập vào Bitdefender Central
- Sau khi đăng nhập, bấm vào nút Install Bitdefender trong Bitdefender Central

Miễn phí 3 tháng bản quyền Bitdefender Total Security 2017 Bitdef11

- Chọn windows và bấm Download.
- Sau đó tiến hành cài đặt.

Lưu ý: Nếu bạn đã có Subscription vẫn còn thời hạn sử dụng thì phải tạo tài khoản khác để hưởng Subscription 90 ngày.

Khi bạn kích hoạt thành công, nghĩa là bạn đã tiết kiệm được 500.000 VNĐ ($22.50) rồi!