DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionGiao Tiếp Cơ bản - Bài 2: What's your name? Tên bạn là gì? EmptyGiao Tiếp Cơ bản - Bài 2: What's your name? Tên bạn là gì?

more_horiz
Giao Tiếp Cơ bản - Bài 2: What's your name?
Mục tiêu bài học:
Biết cách hỏi tên của một người
Biết cách trả lời câu hỏi về tên
I. Từ vựng
first name: tên
family name: họ
full name: tên đầy đủ
introduce: giới thiệu
Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn.
It's a pleasure to meet you: hân hạnh được gặp bạn

II. Ngữ pháp

What's your name? (Tên bạn là gì?)


I'm Tom. (Tôi là Tom.)

My name's Tom. (Tên tôi là Tom.)


III. Hội thoại

      A: Hey, how's it going?
  Jone: Not bad. How about you?
      A: So so. I would like to introduce a friend of mine, Victor
Victor: Hi. I'm Victor. What's your name?
  Jone: My name is John. Nice to meet you.
Victor: It's a pleasure to meet you too.

privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply