Tin vui cho những ai dùng Forumotion phiên bản ModernBB: Đã có thể chỉnh sửa các Templates.

Đã có thể chỉnh sửa các Templates của ModernBB trên Forumotion 1001010

Ngày 7/3/2017, sau 4 phiên bản quen thuộc (phpBB2, phpBB3, PunBB và Invision) Forumotion đã bổ sung thêm phiên bản ModernBB. 

Đã có thể chỉnh sửa các Templates của ModernBB trên Forumotion Modern10

Riêng phiên bản ModernBB, các member có 2 sự lựa chọn phiên bản diễn đàn đối với phiên bản điện thoại di động.

Đã có thể chỉnh sửa các Templates của ModernBB trên Forumotion 07-03-12
Lựa chọn 1: Regular

Đã có thể chỉnh sửa các Templates của ModernBB trên Forumotion Modern11

Lựa chọn 2: Modern

Đã có thể chỉnh sửa các Templates của ModernBB trên Forumotion Modern12

ModernBB có giao diện rất đẹp và hiện đại, tải trang cũng rất nhanh. Nhưng lúc mới ra mắt thì chưa thể chỉnh sửa Templates, nên một số member ngần ngại, chưa sử dụng.

Từ ngày 23/5/2017, các member có thể chỉnh sửa Templates theo ý muốn của mình, để tạo ra 1 diễn đàn mang đậm dấu ấn cá nhân của mình.