DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionGiao Tiếp Cơ bản - Bài 4: How Old Are You? Bạn bao nhiêu tuổi? EmptyGiao Tiếp Cơ bản - Bài 4: How Old Are You? Bạn bao nhiêu tuổi?

more_horiz
Giao Tiếp Cơ bản - Bài 4: How Old Are You?
Mục tiêu bài học:
Biết cách hỏi về tuổi của người khác
Biết cách trả lời câu hỏi về tuổi
I. Từ vựng

university: /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/ đại học
academy:/əˈkædəmi/ học viện
freshman: /ˈfreʃmən/ sinh viên năm nhất
junior: /ˈdʒuːniər/ sinh viên năm ba
senior: /ˈsiːniər/ sinh viên năm cuối
It's so sweet of you:/ ɪts soʊ swiːt ov ju:/ Bạn thật ngọt ngào

II. Ngữ pháp

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

 I'm ...years old. (Tôi ... tuổi)


Ví dụ:


I'm 24 years old. (Tôi 24 tuổi.)

I'm 26 years old (Tôi 26 tuổi.)


III. Hội thoại
Mary: Hi. I'm Mary. What's your name?
Amy: Hey. My name is Amy. Glad to meet you.
Mary: It's a pleasure to meet you too. Are you a student?
Amy: Yeah, I'm a freshman at Cambridge University.
Mary: No way. I wouldn't have guessed. How old are you?
Amy: I'm 18 years old.
Mary: Oh. You look younger than 18. I thought you must be in high school.
Amy: Really? It's so sweet of you to say so.


_________________
Dạy tiếng Trung tại Thành phố Hải Dương
1 lớp: từ 4->6 học viên
Rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Chú trọng phát âm chuẩn, kỹ năng, phản xạ giao tiếp

Thầy Hùng
0772.365.415
58 khu 11 Phường Tân Bình Thành phố Hải Dương
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum