Hiện nay, có 3 giáo trình tiếng Trung phổ biến, với lịch sử khác nhau: Giáo trình Hán ngữ 6 quyển, Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, Giáo trình Hán ngữ Boya

1. Giáo trình Hán ngữ 6 quyển
- Phiên bản đầu tiên 
Ra đời năm 1999.
Được biên dịch và soạn bổ sung dựa trên bộ giáo khoa Hán Ngữ Giáo Trình do Dương Ký Châu chủ biên và các chuyên gia của Đại học Ngôn ngữ Văn Hóa Bắc Kinh biên soạn
In ấn lần thứ 6: năm 2002/2003
Nhà xuất bản: Đại học Ngôn ngữ Văn Hóa Bắc Kinh
Bao gồm 6 quyển, phân ra 3 tập, mỗi tập 2 cuốn: Thượng và Hạ.
Tổng cộng có 100 bài.
Quyển 1 và quyển 2: Bài khóa có phiên âm đi kèm. 

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao_t10

Ở Việt Nam: Bản ấn hành năm 2002 của bộ giáo trình này được dịch sang tiếng Việt, xuất bản năm 2004. (Nhà xuất bản Đại học sư phạm)

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao_t11

Năm 2015, Bộ giáo trình này được in lại bởi Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao-t11

-Phiên bản thứ hai (hiệu đính)
Ra đời năm 2005.
Bản in lần 2: Tháng 7/2006
Nhà xuất bản: Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh
Bao gồm 6 quyển, phân ra 3 tập, mỗi tập 2 cuốn: Thượng và Hạ.
Tổng cộng có 76 bài.
Tập 1: 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
Tập 2: 20 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 10 bài
Tập 3: 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao_t12

Ở Việt Nam: Bản ấn hành năm 2006 của bộ giáo trình này được dịch sang tiếng Việt, chuyển nhượng bản quyền cho Công ty cổ phần sách Mcbooks, xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2012/2013.

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao_t11

-Phiên bản thứ ba
Ra đời năm 2016.
Nhà xuất bản: Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh
Bao gồm 6 quyển, phân ra 3 tập, mỗi tập 2 cuốn: Thượng và Hạ.
Tổng cộng có 76 bài.
Tập 1: 25 bài, gồm 2 cuốn, cuốn 1: 15 bài, cuốn 2: 10 bài
Tập 2: 25 bài, gồm 2 cuốn, cuốn 1: 12 bài, cuốn 2: 13 bài.
Tập 3: 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giyyo_10

Mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ 6 quyển bao gồm các phần:
- Bài khóa
- Từ mới
- Ngữ âm
- Chú thích
- Ngữ pháp
- Bài tập

2. Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Phiên bản đầu tiên
Ra đời năm 1990
Được biên soạn bởi Khang Ngọc Hoa
Tổng cộng có 40 bài khóa và 8 bài ôn tập.
40 bài khóa, mỗi bài đàm thoại đều có phiên âm ngay dưới mỗi câu thoại.
8 bài ôn tập, các bài đàm thoại không có phiên âm.
Ở Việt Nam, được dịch sang tiếng Việt, xuất bản bởi Nhà xuất bản Thời Đại, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao_t13

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao_t14

- Phiên bản thứ 2:
Được chỉnh sửa và xuất bản năm 1998/1999
Do Khang Ngọc Hoa và Lai Tư Bình biên soạn
Nhà xuất bản: Đại học Ngôn ngữ Văn Hóa Bắc Kinh

Giáo trình này có các bản chú thích bằng 5 thứ tiếng: tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật, Việt Nam 

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 301_ca10

Ở Việt Nam, được dịch sang tiếng Việt, xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội năm 2011

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 301_ca12

- Phiên bản thứ 3:
Được chỉnh sửa và xuất bản vào tháng 7/2005
Do Khang Ngọc Hoa và Lai Tư Bình biên soạn
Nhà xuất bản: Đại học Ngôn ngữ Văn Hóa Bắc Kinh
Bao gồm 2 quyển: Thượng và Hạ. Mỗi quyển 20 bài khóa và 4 bài ôn tập.

Giáo trình này có các bản chú thích bằng 11 thứ tiếng: tiếng Anh, Pháp, Hàn, Tây Ban Nha, Nhật, Đức, Pháp, Ý, Ả Rập, Nga, Việt Nam

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Conver11

Ngoài 2 quyển giáo trình còn có 2 quyển bài tập: Thượng và Hạ

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 301_co10

Bên cạnh đó, còn có 2 đĩa hình (DVD) dùng kèm, do các diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp diễn xuất, kỹ thuật quay phim hiện đại, nhiều kỹ xảo, dàn dựng công phu, phát âm chuẩn xác, thể hiện đầy đủ nội dung của 104 tình huống đàm thoại trong sách và gắn với thực tế giao tiếp hàng ngày.

Ở Việt Nam, 2 quyển giáo trình được dịch sang tiếng Việt, chuyển nhượng bản quyền cho Công ty TNHH Nhân Trí Việt năm 2006. Và xuất bản bởi Nhà xuất bản tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh vào năm 2014/2015.

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 301cau10

2 đĩa DVD cũng được chuyển nhượng.
Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Dvdhop10
Mỗi bài học trong Giáo trình 301 câu đàm thoại bao gồm các phần:
+ Mẫu câu.
+ Đàm thoại.
+ Thay thế và mở rộng.
+ Từ mới.
+ Ngữ pháp.
+ Bài tập

- Phiên bản thứ 4
Được chỉnh sửa và xuất bản vào tháng 6/2015
Do Khang Ngọc Hoa và Lai Tư Bình biên soạn
Nhà xuất bản: Đại học Bắc Kinh
Bao gồm 2 quyển: Thượng và Hạ. Mỗi quyển 20 bài khóa và 4 bài ôn tập.

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 301_co11

Ở Việt Nam, 2 quyển giáo trình được dịch sang tiếng Việt, chuyển nhượng bản quyền cho Công ty TNHH Nhân Trí Việt. Và xuất bản bởi Nhà xuất bản tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh vào năm 2019


Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 301cau11


3. Giáo trình Hán ngữ Boya:
- Phiên bản đầu tiên
Ra đời năm 2004
Do Lý Hiểu Kỳ biên soạn.
Nhà xuất bản: Đại học Bắc Kinh
Bao gồm: 9 cuốn
Tập Sơ cấp: 2 cuốn, tập trước trung cấp: 2 cuốn, tập trung cấp: 2 cuốn, tập cao cấp: 3 cuốn
Các bài khóa trong tập sơ cấp đều có phiên âm ở ngay dưới mỗi bài khóa

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay 2017_010

Mỗi bài học trong Giáo trình Hán ngữ Boya bao gồm các phần:
+ Bài khóa
+ Từ mới
+ Từ ngữ trọng điểm
+ Bài tập

- Phiên bản thứ 2:
Được chỉnh sửa và xuất bản vào năm 2012-2013
Do Lý Hiểu Kỳ biên soạn.
Nhà xuất bản: Đại học Bắc Kinh
Bao gồm: 8 cuốn
Tập Sơ cấp: 2 cuốn, tập trước trung cấp: 2 cuốn, tập trung cấp: 2 cuốn, tập cao cấp: 2 cuốn
Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Boya_h10

Ở Việt Nam, được dịch sang tiếng Việt, chuyển nhượng bản quyền cho Công ty cổ phần sách Mcbooks năm 2015. Và xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2016
Tính đến năm 2018: có 6 cuốn được dịch: Tập Sơ cấp: 2 cuốn, tập trước trung cấp (trung cấp I): 2 cuốn, tập trung cấp (trung cấp II): 2 cuốn

Lịch sử các giáo trình tiếng Trung phổ biến hiện nay Giao-t10


Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa là giáo trình lâu đời nhất: 1990, bản cập nhật mới nhất (bản thứ 4): năm 2015, cũng là giáo trình được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.
Giáo trình Hán ngữ Boya là giáo trình ra đời muộn nhất: 2004, bản cập nhật mới nhất (bản thứ 2): năm 2012
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển: Khá lâu đời: 1999, bản cập nhật mới nhất (bản thứ 3): năm 2016