Download FIFA 17 steampunks full Google Drive Fifa_110
I. Giới thiệu
FIFA 17 ra mắt từ tháng 9 năm 2016 đã bị nhóm steampunks crack vào ngày 13/7/2017.

FIFA 17 có đồ họa được xây dựng trên engine Frostbite và chế độ chơi hoàn toàn mới và hấp dẫn là The Journey

II. Download

Dung lượng game là 34.1 Gb, chia ra 12 part, mỗi part 3 Gb. (đối với link Google Drive và Mega.nz)
Bạn có thể tải và trải nghiệm FIFA 17 đầy đủ theo 3 link dưới đây

1. Link Google Drive:  
Part 1: https://drive.google.com/uc?id=0B5ozDjZ_MPhbNE1jNExROU1MZzg&export=download
Part 2: https://drive.google.com/uc?id=0B3yx1ETQ2VvLRFNjUTZOSTNOdVE&export=download
Part 3: https://drive.google.com/uc?id=0BzDLLQnpS0BSU0R1WU54cV9hQk0&export=download
Part 4: https://drive.google.com/uc?id=0B5ozDjZ_MPhbWVRmdkVUTEg1NjQ&export=download
Part 5: https://drive.google.com/uc?id=0B3yx1ETQ2VvLb3NWSC1Oa3ZiSFk&export=download

Part 6: https://drive.google.com/uc?id=0BzDLLQnpS0BSQTFSYzdJeG9rZFk&export=download
Part 7: https://drive.google.com/uc?id=0B5ozDjZ_MPhbSXJHMG00Qm9uYzA&export=download
Part 8: https://drive.google.com/uc?id=0B3yx1ETQ2VvLZlNpcEhieXczd1E&export=download
Part 9: https://drive.google.com/uc?id=0BzDLLQnpS0BSem5YVlRoREN4czA&export=download
Part 10: https://drive.google.com/uc?id=0B5ozDjZ_MPhbM2NBUmtGYWxacGs&export=download

Part 11: https://drive.google.com/uc?id=0B3yx1ETQ2VvLeDBPYzAta09hTVE&export=download
Part 12: https://drive.google.com/uc?id=0BzDLLQnpS0BSZzZiMXI2Vml6Skk&export=download

Nếu bạn gặp lỗi vượt quá giới hạn tải thì làm theo cách sau:
- Đăng nhập vào tài khoản google của bạn. Đảm bảo còn trông ít nhất 3Gb.
- Truy cập đường dẫn drive.google.com/file/d/xxxx/view , xxxx là đoạn mã id ở trên.
Ví dụ: Part 1 có id là 0B4fqw-Jij6--NFQwamI0YnNjVHc, thì đường dẫn là drive.google.com/file/d/0B4fqw-Jij6--NFQwamI0YnNjVHc/view
- Chọn biểu tượng 3 chấm dọc, rồi Thêm dấu sao. 
Sau đó, truy cập https://drive.google.com/drive/my-drive để xem mục được gắn dấu sao.
- Nhấp chuột phải vào file cần tải và tạo bản sao. 
- Sau đó, tải file bản sao xuống. Sau đó đổi tên cho giống bản gốc.

2. Link Mega.nz http://filecrypt.cc/Container/16161B3C28.html

3.  Link Torrent : https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6ejIzVTRlX3dISmM/view?usp=sharing
Tải file torrent và dùng phần mềm µTorrent để download

III. Hướng dẫn cài đặt:
1. Giải nén
2. Cài đặt game. Bạn sẽ có lựa chọn copy file crack tự động
3. Khởi động game bằng Keygenerator từ shortcut trên desktop hoặc tự bấm vào stp-fifa17.exe
Tận hưởng thôi