Counter-Strike 1.6 là 1 tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất được rất nhiều người chơi trên thế giới yêu thích.
Mặc dù ra đời từ rất lâu (tháng 11 năm 2000) nhưng đến năm 2017 vẫn còn rất nhiều game thủ yêu chuộng.
Do đó, Valve đã tung ra bản cập nhật mới cho Counter-Strike 1.6 để đáp lại tình cảm của họ.

Thông tin bản cập nhật của Counter-Strike 1.6
Protocol version 48
Exe version 1.1.2.7/Stdio
build version Jul 7 2017 (7561)

- Fixed crash when entering certain malformed strings into the game console.
- Fixed crash when loading a specially crafted malformed BSP file
- Fixed malformed SAV files allowing arbitrary files to be written into the game folder.
- Fixed a crash when quickly changing weapons that are consumable.
- Fixed crash when setting custom decals
- Make sure the Close button has keyboard focus when you see the disconnection dialog
- Disable showing of popup html windows
- Made the play command obey speak_enabled cvar
- Fixed being unable to pickup a primary weapon if you had an ammox box object previously stip you of items
- Fixed room type not being updated on map change/connect
- Fixed out of date information showing in the scoreboard after level change or changing servers
- Fixed the specator UI to not show a placeholder name when initially shown
- Fixed sprays not loading from the correct path causing them not to update
- Fixed the Condition Zero tours ui to display the tour number correctly when you have more than 9 entries
- Fixed crash if you issued a changelevel command on a local server while certain UI elements were visible

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thiết lập chế độ Render là Software khi chọn chạy chế độ cửa sổ.
Nếu hủy chọn chế độ cửa sổ, game sẽ bị lỗi.