Để giúp cho việc ôn luyện bảng từ vựng HSK 3 mới (được tổ chức Hanban cập nhật vào năm 2012) trở nên hiệu quả hơn, mình đã soạn bảng từ vựng HSK 3 mới có ví dụ đi kèm.
Bảng từ vựng HSK 3 mới có tất cả 300 từ.

Bố cục của bảng từ vựng như sau:
Cột 1: số thứ tự
Cột 2: chữ Hán
Cột 3: phiên âm
Cột 4: từ loại
Cột 5: giải nghĩa bằng tiếng Anh
Cột 6: câu ví dụ. 

Bảng Từ vựng HSK 3 mới có câu ví dụ đi kèm Bng_t_13

Link download: [You must be registered and logged in to see this link.]